Φυλλάδιο

Το "Φυλλάδιο" είναι το ετήσιο περιοδικό της Εταιρείας, που εκδίδεται από το 1987. Τα άρθρα είναι στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.

 

Εδώ μπορείτε να παραλάβετε τις εκδόσεις του "Φυλλαδίου" από το 1997, σε μορφή Adobe Acrobat (PDF).

 

Για να ανοίξετε τα αρχεία PDF, χρειάζεστε το πρόγραμμα "Acrobat Reader" (δωρεάν διαθέσιμο). Μπορείτε να παραλάβετε την τρέχουσα έκδοση από την αντίστοιχη σελίδα της εταιρείας Adobe.

 

Φυλλάδιο 2008 (Αρχείο PDF, μέγεθος 1,5 Megabytes).

 

Φυλλάδιο 2004-2005 (Αρχείο PDF, μέγεθος 1,2 Megabytes).

 

Φυλλάδιο 2002-2003 (Αρχείο PDF, μέγεθος 2,1 Megabytes).

 

Φυλλάδιο 2001 (Αρχείο PDF, μέγεθος 2,8 Megabytes).

 

Φυλλάδιο 2000 (Αρχείο PDF, μέγεθος2,3 Megabytes).

 

Φυλλάδιο 1999 (Αρχείο PDF, μέγεθος 1,1 Megabytes).

 

Φυλλάδιο 1998 (Αρχείο PDF, μέγεθος 3,1 Megabytes).

 

Φυλλάδιο 1997 (Αρχείο PDF, μέγεθος 2,4 Megabytes).